Vartotojas

 

Slaptažodis

 
Pamišote slaptažodi? Registracija  
   
     
 
Bhakti Yogos pagrindai, abhideja
 
Temos mokomoji medžiaga
  ŠEŠI ATSIDAVIMO POŽYMIAI

ŠEŠI ATSIDAVIMO POŽYMIAI

Trumpai apie temą

Apribojimų, ritualų ir taisyklių esmė yra paruošti žmogų visiškam atsidavimui, kai žmogus pasikliauja tik Dievu. Todėl atsidavimas Dievui aukščiau bet kokių religijos taisyklių ir žmogaus pareigų.

Palaipsnis savęs įteikimas Viešpačiui turi šias pakopas:

1)      karmārpana – aukoti savo veiklos rezultatus Kṛṣṇai. Tai taip pat vadinama karma joga;

2)      śaranāgatī – priimti Kṛṣṇos prieglobstį. Tyras atsidavimas prasideda nuo śaranāgatī – pasikliovimo Kṛṣṇa;

3)      ātma-nivedana – visiškai atiduoti save Kṛṣṇai.

Ātma-nivedana skiriama į du tipus:

1)      bhāva hina – atsiduoti Kṛṣṇai be meilės emocijos. Tokio atsidavimo pagrindinė priežastis yra baimė patirti nuodėmingos veiklos pasekmes. Bhāva hina ātma nivedana pavyzdys yra Bali Mahārāja;

2)      bhāva vaisiṣtena (arba bhāva-yukta ātma-nivedana) – atsiduoti su specifine meilės nuotaika. Tokio atsidavimo pavyzdys yra Rukmini devī. Jos atsidavimas Kṛṣṇai kupinas meilės emocijų, o atsidavimo priežastis yra ne materialios egzistencijos baimė, o noras priklausyti Kṛṣṇai ir būti su Juo.

Materialiame pasaulyje kiekviename žingsnyje mūsų tyko pavojai. O laikas yra pagrindinė visų baimių šiame pasaulyje priežastis. Tiems, kurie rado prieglobstį prie Aukščiausio Viešpaties pėdų, šie pavojai pasidaro nereikšmingi.

Kṛṣṇos materialią energiją, sudarytą iš trijų materialios gamtos guṇų, gali nugalėti tik tie, kurie atsidavė Jam.

Atsidavusioms sieloms Kṛṣṇa gali išpildyti ir materialius troškimus, bet Jis juos išpildo ne iš karto ir tokiu būdu, jog bhaktas, būdamas visiškai patenkintas, nebeprašys šių dalykų vėl ir vėl. Pusdieviai gali lengvai išpildyti materialius troškimus, tačiau žmogus prašys tų pačių dalykų vėl ir vėl, taip ir neradęs pasitenkinimo juose.

Kṛṣṇai neatsiduoda 4 kategorijos žmonių:

1)      ypatingi kvailiai, tai tie, kurie tikisi sunkiu darbu susikurti visus gyvenimo malonumus;

2)      žemiausi iš žmonių, tai tie, kurie kuria filosofijas, skatinančias juslinį pasitenkinimą ir pateisina nuodėmingą gyvenseną;

3)      tie, kurių intelektą pasiglemžė iliuzija. Jiems priklauso įvairūs mokslininkai, kurie visus savo intelektualinius sugebėjimus atidavė iliuzinės energijos kūrinių tyrinėjimui;

4)      tie, kurie pasidavė savo ateistinei demoniškai prigimčiai. Jie neigia Dievo buvimą arba Jo įtaką žmonių gyvenimui.

Atsiduoti trukdo pasikliovimas vien savo jėgomis, savo ryžtu, kitaip tariant per didelis ego. Atsiduoti taip pat neleidžia anārthos – nereikalingi materialūs prisirišimai.

Atsidavimo požymiai aprašyti „Hari Bhakti Vilāsoje“:

1)      ānukūlyasya saṅkalpaḥ - priimti tai, kas palanku atsidavimo tarnystei;

2)      prātikūlyasya varjanam - atmesti tai, kas nepalanku atsidavimo tarnystei;

3)      rakṣiṣyatīti viśvāso - jausti Kṛṣṇos globą ir apsaugą visomis gyvenimo aplinkybėmis;

4)      goptṛtve varanaṁ - laikyti Viešpatį kaip savo šeimininku, vadovu bei aukščiausiu globėju;

5)      ātma-nikṣepa - visiškas savęs atidavimas;

6)      kārpaṇye – savo menkumo supratimas.

Plačiau apie temą

Kṛṣṇos sąmonės judėjimo nariai praktikuoja bhakti jogą – atsidavimo tarnystę Dievui – taip kaip to mokė Gaudīya Vaiṣṇavų paramparos pradininkas – Śrī Caitanya Mahāprabhu. Kaip sako pats pavadinimas, bhakti joga – tai tarnystė Kṛṣṇai, kuri atliekama su atsidavimu.

Atsidavimas ir pareiga

Kṛṣṇa sako „Bhagavad-gītoje“, jog visų religijos principų esmė yra Kṛṣṇa. Todėl galiausiai Kṛṣṇa nori, kad mes atsiduotume Jam, o ne sektume įvairiomis taisyklėmis ir ritualais. Apribojimų, ritualų ir taisyklių esmė yra paruošti žmogų visiškam atsidavimui, kada žmogus priklauso tik nuo Dievo. Tačiau jei žmogus pernelyg prisiriša prie pačių ritualų ir taisyklių, jie tampa jam tarsi atsiprašymas, kodėl jis negali atsiduoti Dievui. Pasiteisinimas, jog aš negaliu palikti visko ir atsiduoti Dievui todėl, kad turiu daugybę pareigų rodo ne žmogaus pareigingumą, o jo silpnumą. Todėl atsidavimas Dievui parodo jo dvasinę brandą ir supratimą. Tai, kad atsidavimas Dievui aukščiau bet kokių religijos taisyklių ir žmogaus pareigų, paaiškina „Bhagavad-gīta“ 18.66:

sarva-dharmān parityajya
mām ekaṁ śaraṇaṁ vraja
ahaṁ tvāṁ sarva-pāpebhyo
mokṣayiṣyāmi mā śucaḥ

“Atmesk visų atmainų religijas ir tiesiog atsiduok Man. Aš išgelbėsiu tave nuo atoveikio už visas nuodėmes. Nesibaimink.”

Atsidavimo pakopos

Palaipsnis savęs įteikimas Viešpačiui turi šias pakopas:

karmārpana – aukoti savo veiklos rezultatus Kṛṣṇai;
śaranāgatī – priimti Kṛṣṇos prieglobstį;
ātma-nivedana – visiškai save atiduoti Kṛṣṇai;

Karmārpana – veiklos rezultatų atidavimas Kṛṣṇai

Kṛṣṇa leidžia gyvai būtybei išbandyti viską. Kai ji gauna žmogaus kūną, ji gali praktikuoti religiją, kuri veda link savo ryšio su Dievu supratimo, tačiau, kai žmogus supranta šį ryšį, jis turi tapti Dievo tarnu ir Jam atiduoti viską, ko šis pareikalauja. Dažnai žmonės yra linkę veikti tokiu būdu, kad patenkintų savo poreikius, o tada, kas lieka jie atiduoda Dievui. Arba jie atlieka veiklą, kuri jiems patinka, tačiau Dievui paaukoja savo veiklos rezultatus. Tačiau daryti tai, ką nori ir atiduoti veiklos rezultatus Kṛṣṇai dar nėra atsidavimas, greičiau prielaida jam. Prabhupāda aiškina, kad pirma reikia atiduoti save, savo kūną, protą ir žodžius Kṛṣṇai, ir tada veikti taip, kaip Jis to nori. Veikti taip, kad patenkinti ne savo įgeidžius, o Kṛṣṇos norus. Tai yra tikrasis atsidavimas. Tie, kurie tokio lygio nepasiekė, vis dėlto turėtų praktikuoti karma jogą, nemanydami, kad tai žemas lygis.

śaranāgatī –Kṛṣṇos prieglobstis

Śaranagatī – siekti Kṛṣṇos prieglobsčio. Tai kelias, susidedantis iš šešių praktikų, kurios bus aprašytos toliau. Tyras atsidavimas prasideda nuo śaranāgatī – pasikliovimo Kṛṣṇa. Śrī Caitanya Mahāprabhu nužengė į šį pasaulį, kad mokytų šio kelio. Kṛṣṇa visuomet išklauso tokio bhakto, kuris praktikuoja šiuos šešis atsidavimo metodus, maldas.

Ātma nivedana – savęs įteikimas Kṛṣṇai

Ātma-nivedana skiriama į du tipus:

bhāva hina – atsiduoti Kṛṣṇai be meilės emocijos;
bhāva vaisiṣtena (arba
bhāva-yukta ātma-nivedana) – atsiduoti su specifine meilės nuotaika.

Bhāva hina ātma nivedana pavyzdys yra Bali Mahārāja. Jis atsidavė Viešpačiui po to, kai nesugebėjo įvykdyti savo pažado Vāmana devai. Matydamas, jog toje situacijoje neturi kitos išeities, jis paprašė Viešpaties uždėti savo pėdą ant jo galvos. Aukščiausias pamokymas „Bhagavad-gītoje“ (18.66) taip pat kalba apie bhāva hina ātma nivedana – atsidavimą be specifinės dvasinės nuotaikos. Gyvos būtybės šiame pasaulyje atlieka karmą, ir turi ragauti šios karmos vaisius, kartais malonius, o kartais siaubingus. Neturėdama kitos galimybės nutraukti karmos ir nuodėmės grandines, ji priversta kreiptis prieglobsčio į Kṛṣṇą. Kṛṣṇa sako, kad atsidavusias Jam sielas jis apsaugos nuo visų nuodėmingų reakcijų. Tokio atsidavimo pagrindinė priežastis yra baimė patirti nuodėmingos veiklos pasekmes. Tai yra bhāva hina ātma nivedana.

Bhāva-yukta ātma-nivedana pavyzdys yra Rukmini devi, kuri prašo Kṛṣṇos pagrobti ją iš vestuvių su Śiśupāla ceremonijos. Išgirdusi apie Kṛṣṇą iš įvairių žmonių, ji pamilo Jį net nemačiusi, todėl kai jos brolis norėjo ją ištekinti už Śiśupālos, ji kreipėsi prieglobsčio į Kṛṣṇą, nenorėdama priklausyti jokiam kitam vyrui išskyrus Jį. Jos atsidavimas Kṛṣṇai kupinas meilės emocijų, o atsidavimo priežastis yra ne materialios egzistencijos baimė, o noras priklausyti Kṛṣṇai ir būti su Juo.

Atsidavimo rezultatas

Kṛṣṇa įkvepia atsidavusio bhakto intelektą tokiu būdu, jog šis gali suprasti Kṛṣṇą, Jo savybes, Jo žaidimus, ir taip gali pasiekti Jį. Kitaip tariant Kṛṣṇa suteikia jam buddhi jogą – jungtį su Kṛṣṇa per brandų intelektą. („Bhagavad-gīta“ 10.10)

Šios buddhi jogos neįmanoma gauti kitais būdais ir bet kokiomis pastangomis. Šią buddhi jogą Kṛṣṇa suteikia tik tam bhaktui, kuris atlieka bhakti su meilės nuotaika (prīti pūrvakam).

Kodėl reikalingas prieglobstis?

Prieglobstis reiškia prisiglausti prie kažko. Prieglauda. „Ar galima prisiglausti pas jus?“ Prisiglausti fiziškai. Tai reiškia sąlytį. Vaikas prisiglaudęs prie mamos nurimsta. Mes nurimstame prisiglaudę prie Kṛṣṇos, kuris mumis rūpinasi.

samāśritā ye pada-pallava-plavaṁ
mahat-padaṁ puṇya-yaśo murāreḥ
bhavāmbudhir vatsa-padaṁ paraṁ padaṁ
padaṁ padaṁ yad vipadāṁ na teṣām

„Priėmusiems Viešpaties Murārio, demono Muros priešo, kuris yra visos kosminės apraiškos prieglobstis, lotosinių pėdų laivo prieglobstį, materialaus pasaulio vandenynas tampa tarsi vandens balutė veršelio kanopos įspaude. Jų tikslas yra paraṁ padam, Vaikuṇṭha, vieta, kurioje nėra materialių kančių, o ne vieta, kur pavojai tyko kiekviename žingsnyje.“

Materialiame pasaulyje kiekviename žingsnyje mūsų tyko pavojai. O laikas yra pagrindinė visų baimių šiame pasaulyje priežastis. Iš tiesų, trys jo skyriai - praeitis, dabartis ir ateitis – sukelia tikrą siaubą, kai laukiama neišvengiamų ligų, mirties ir pragariškų kančių, bet tik tiems, kurie nesugebėjo rasti prieglobsčio prie Aukščiausio Viešpaties pėdų.

vilajjamānayā yasya
sthātum īkṣā-pathe ‘muyā
vimohitā vikatthante
mamāham iti durdhiyaḥ

‘Iliuzinė Kṛṣṇos energija, vadinama māyā, visuomet gėdijasi stovėti Kṛṣṇos akivaizdoje, kaip tamsai gėda būti prieš saulės šviesą. Tačiau, ši māyā suklaidina nesėkmingus žmones, neturinčius jokio intelekto. Tada jie giriasi, kad šis materialus pasaulis yra jų ir kad jie čia mėgaujasi.‘

„Bhagavad-gītoje“ 7.14 Kṛṣṇa sako:

daivī hy eṣā guṇa-mayī
mama māyā duratyayā
mām eva ye prapadyante
māyāṁ etāṁ taranti te

„Sunku nugalėti šią dievišką Mano energiją, kuri sudaryta iš trijų materialios gamtos guṇų. Bet tie, kurie atsidavė Man, gali ją lengvai įveikti."

jīvana anitya jānaha sār,
tāhe nānā-vidha vipada-bhār

„Gyvenimas yra laikinas ir niekas nežino, kiek jam liko gyventi. Niekas nežino, kas jo laukia po mirties. Todėl reikalingas prieglobstis.“

Kṛṣṇos sąmonė – tai laivas, kuris net didžiausią nusidėjėlį perkels per materialios egzistencijos vandenyną. Šis materialus pasaulis kartais lyginamas su vandenynu, kurį neįmanoma perplaukti net pačiam geriausiam plaukikui, o kartais su įsisiautėjusiu miško gaisru, nuo kurio neįmanoma pasprukti ir kuris degina visa kas gyva. Sąlygotos sielos tarsi pasimetę gyvūnai miško gaisre, nežinantys, kur pasislėpti nuo ugnies. Kṛṣṇos lotosinės pėdos ir yra šis prieglobstis.

Kas gali suteikti prieglobstį?

Prieglobstį suteikti gali tik Kṛṣṇa arba Jo tyri bhaktai. Kṛṣṇa vadinamas viṣāya bhagavān (Viešpats, kuriam viskas skirta), o tyras bhaktas vadinamas āśraya bhagavān (Viešpats, kuris suteikia prieglobstį). Guru yra Kṛṣṇos malonės pasireiškimas, todėl jis yra visiškai tinkamas prieglobstis sąlygotoms sieloms.

Prieglobstį gali suteikti šventas vardas, Harė Krišna Mahā-mantra. Kṛṣṇos vardas nesiskiria nuo paties Kṛṣṇos, todėl jis taip pat pajėgus išvaduoti iš māyos.

Prieglobstį juslėms ir širdžiai suteikia Dievybės, prasādas, pokalbiai apie Kṛṣṇą, Kṛṣṇos apsireiškimų dienos, Ekādaśī ir t.t.

Ar Kṛṣṇa mums tikrai suteiks prieglobstį?

kṛṣṇa, tomāra haṅa’ yadi bale eka-bāra
māyā-bandha haite kṛṣṇa tāre kare pāra

„Žmogus gali iš karto išsivaduoti iš māyos, jei rimtai ir nuoširdžiai ištaria: ‚Mano brangus Viešpatie Kṛṣṇa, nors aš pamiršau Tave jau tiek daug metų šiame materialiame pasaulyje, šiandien aš atsiduodu Tau. Aš esu nuoširdus ir rimtas Tavo tarnas. Prašau, duok man tarnystės.“ („Caitanya Caritāmṛta“ Madhya 22.33)

Viešpats Rāmacandra, kai Rāvanos brolis Vibhīṣana kreipėsi prieglobsčio, pasakė:

sakṛd eva prapanno yas
tavāsmīti ca yācate
abhayaṁ sarvadā tasmai
dadāmy etad vrataṁ mama

„Tai mano įžadas: jei bent kartą žmogus rimtai atsiduos Man, sakydamas: „Mano brangus Viešpatie, nuo šios dienos aš Tavo,“ ir prašys Manęs padrąsinimo, Aš tuoj pat suteiksiu jam narsumą, kad jis visuomet išliktų saugus.“ („Rāmāyaṇa“, Yuddha-kāṇḍa 18. 33).

Net jei žmogus garbina Viešpatį materialiu tikslu, jis taip pat gauna neišmatuojamą naudą. Tai liudija šie tekstai iš „Caitanya Caritāmṛtos“ Madhya 22.37-42:

„Jei norintys materialių malonumų ar įsilieti į Absoliučios Tiesos būtį, užsiima transcendentine meilės tarnyste Viešpačiui, jie tuoj pat įgyja prieglobstį prie Kṛṣṇos lotosinių pėdų, nors jo ir neprašė. Todėl Kṛṣṇa yra labai maloningas.“

„Kṛṣṇa sako: Jei žmogus užsiima transcendentine meilės tarnyste Man, bet tuo pat metu nori materialaus pasimėgavimo prabangos, jis yra kvailas, labai kvailas. Išties, jis yra tarsi žmogus, atsisakęs ambrozijos tam, kad gertų nuodus.“

„Bet Aš esu labai protingas, kodėl turėčiau duoti šiam kvailiui materialią prabangą? Verčiau padarysiu, kad jis gertų Mano lotosinių pėdų prieglobsčio nektarą, ir taip jis pamirš iliuzinius materialius malonumus.“

„Kaskart, kai kas nors paprašo Kṛṣṇos išpildyti jo troškimą, Jis be abejonės taip ir padaro. Tačiau Jis neduoda tokių dalykų, kuriais pasitenkinęs žmogus vėl ir vėl užsinorės prašyti išpildyti jau kitus troškimus. Kai žmogus turi kitus troškimus, bet užsiima tarnyste Viešpačiui, Kṛṣṇa jėga suteiks jam Savo lotosinių pėdų prieglobstį, kurį gavęs jis pamirš visus kitus troškimus.“

„Atlikdamas atsidavimo tarnystę Viešpačiui Kṛṣṇai tam, kad patenkintų savo jusles, bet vietoje to gavęs skonį tarnauti Kṛṣṇai, jis atsisako materialių troškimų ir savo valia pasišvenčia būti amžinu Kṛṣṇos tarnu.“

„[Aukščiausio Dievo Asmens palaimintas Dhruva Mahārāja tarė:] O mano Viešpatie, aš praktikavau labai rimtas askezes ir atgailas, siekdamas prabangios materialios padėties. Dabar aš gavau Tave, kuris sunkiai pasiekiamas didiesiems pusdieviams, šventiesiems bei karaliams. Aš ieškojau stiklo šukių, bet radau patį vertingiausią brangakmenį. Todėl aš toks patenkintas, ir nenoriu Tavęs prašyti jokių palaiminimų.“

Kas negali suteikti prieglobsčio?

Visi kiti, kurie neatsidavė Kṛṣṇai, ir kurie patys neturi prieglobsčio, negali suteikti prieglobsčio kitiems. „Śrīmad Bhāgavatam“ 2.1.4 sako:

dehāpatya-kalatrādiṣv
ātma-sainyeṣv asatsv api
teṣāṁ pramatto nidhanaṁ
paśyann api na paśyati

„Tie, kurie nesuvokia ātma-tattvos, neklausinėja apie gyvenimo problemas. Jie pernelyg prisirišę prie nepatikimų karių, tokių kaip kūnas, vaikai ar žmona. Nors ir turi pakankamai patirties, jie vis dėlto nemato savo artėjančio ir neišvengiamo galo.“

Kaip atrodo žmogus be prieglobsčio? „Bhagavad-gītoje“ 7.15 Kṛṣṇa kalba apie tai:

na māṁ duṣkṛtino mūḍhāḥ
prapadyante narādhamāḥ
māyayāpahṛta-jñānā
āsuraṁ bhāvam āśritāḥ

„Tikri nenaudėliai neatsiduoda Man. Jie priklauso keturioms kategorijoms: 1) ypatingi kvailiai, 2) žemiausi iš žmonių, 3) tie, kurių intelektą pasiglemžė iliuzija ir 4) tie, kurie pasidavė savo ateistinei demoniškai prigimčiai.“

Ypatingi kvailiai (mūdhos) tai tie, kurie tikisi sunkiu darbu susikurti visus gyvenimo malonumus. Ir nors gyvenimas juos muša, jie tikisi, jog ateityje bus geriau.

Žemiausi iš žmonių (narādhamos) tai tie, kurie kuria filosofijas, skatinančias juslinį pasitenkinimą ir pateisina nuodėmingą gyvenseną.

Mokslininkai, kurie visus savo intelektualinius sugebėjimus atidavė iliuzinės energijos kūrinių tyrinėjimui, vadinami māyayāpahṛta-jñānā – jų intelektą pasiglemžė māyā.

Demonais vadinami ateistai, neigiantys Dievo buvimą arba Jo įtaką žmonių gyvenimui. Nors visos sąlygotos sielos savo materialioje prigimtyje turi polinkį ignoruoti Dievą, dorybingos sielos stengiasi šį polinkį įveikti. Demoniškos sielos pasiduoda šiam polinkiui.

Kas neleidžia priimti prieglobsčio?

Kai gyvoji esybė atsiduoda Aukščiausiam Dievo Asmeniui, ji sako Viešpačiui: "Mano brangus Viešpatie, nors aš labiausiai nusidėjęs ir nekvalifikuotas ir taip ilgai stengiausi pamiršti Tave, dabar aš kreipiuosi prieglobsčio prie Tavo lotosinių pėdų. Nuo šios dienos aš esu Tavo. Tai ką aš turiu – savo kūną, protą, žodžius, šeimą, turtus - aš padedu prie Tavo lotosinių pėdų. Prašau, daryk su manim ką nori.“ Aukščiausias Viešpats Kṛṣṇa ne kartą „Bhagavad-gītoje“ patikino, kad Jis apsaugos ir išgelbės tokią atsidavusią gyvą esybę ir gražins ją atgal namo, atgal pas Dievą, amžinam gyvenimui Viešpaties nuosavoje karalystėje. Todėl gebėjimas atsiduoti Viešpačiui yra toks didingas ir dvasiškai stiprus, kad net jei atsidavusiai sielai stygsta kitų dorybingo gyvenimo aspektų, Pats Viešpats apsaugo jos išaukštintą statusą. Kituose keliuose, tokiuose kaip joga, žmogus gali pulti bet kurią akimirką, nes pasikliauja tik savo ryžtu ir intelektu ir neieško Viešpaties prieglobsčio. Jį tegloboja jo paties trapi ir ribota galia. Todėl „Śrīmad-Bhāgavatam“ (10.2.32) sako: āruhya kṛcchreṇa paraṁ padaṁ tataḥ/ patanty adho 'nādṛta-yuṣmad-aṅghrayaḥ - Jei žmogus atsisako Aukščiausio Viešpaties lotosinių pėdų prieglobsčio ir vietoje to bando pažengti jogos kelyje, remdamasis savo paties pasiryžimu, arba jei jis bando įgyti žinių, remdamasis vien savo spekuliaciniais išvedžiojimais, be jokios abejonės jis galiausiai kris į materialų lygį, neturėdamas kitos apsaugos tik savo apgaulingas jėgas. Todėl Vaiṣṇavų ācāryos pačiais įvairiausiais būdais iliustruoja neišmatuojamą bhakti-jogos, tyros atsidavimo tarnystės pranašumą. Śrīdhara Svāmī teigia: „Net bėgdamas užmerktomis abiem akimis bhaktas šiame bhāgavata-dharmos kelyje nesuklups. ‚Užmerktomis akimis reiškia neišmanydamas standartinių Vedinių raštų. Kaip sakoma: 'śruti ir smṛti raštai yra dvi brāhmaṇų akys. Jei trūksta vienos iš jų, brāhmaṇas yra pusiau aklas, jei trūksta abiejų, jis aklas visiškai.‘ "

„Bhagavad-gītoje“ (10.10-11) Viešpats aiškiai sako, kad net jei bhaktui trūksta Vedinių žinių arba jis neišmano Vaiṣṇavų literatūros, Viešpats asmeniškai nušviečia jį iš vidaus, jei tik bhaktas tikrai užsiima meilės tarnyste Viešpačiui.

Atsiduoti trukdo pasikliovimas vien savo jėgomis, savo ryžtu. Be abejonės, atsiduoti neleidžia taip pat anārthos – nereikalingi materialūs prisirišimai.

Kuomet prasideda atsidavimas?

Atsidavimas prasideda tada, kai mes suvokiame, kad Kṛṣṇa yra aukščiausias savininkas ir besimėgaujantis, ir kai visą savo veiklą nusprendžiame atiduoti Jam. Dažnai manoma, kad atsidavimas jau yra tyras būvis, kai atsidavęs jau pasiekė tyrą meilę Dievui. Tačiau iš tiesų atsidavimas reiškia pasiduoti Kṛṣṇos valiai. Toks žmogus dar gali neturėti tyrų jausmų širdyje. Jis, aplamai, dar gali būti netyras, t.y. neišsivalęs nuo nuodėmingos veiklos pasekmių, apie ką kalba būtent „Bhagavad-gita“ 9.30 ar 18.66, tačiau pats Kṛṣṇa imasi apvalyti tokį žmogų, kuris Jam pasidavė. Atsiduoti Kṛṣṇai, reiškia atsisakyti savo planų ir Kṛṣṇos planus padaryti savo planais. Kol esame netyri, nežinome, kaip tobulai įgyvendinti Kṛṣṇos valią, tačiau to net nebūtina. Kṛṣṇa pasirūpins, kad mes mokytumės ir gilintume priklausomybę nuo Jo. Materialiame pasaulyje, niekas negali suteikti visiškos apsaugos, todėl nėra prasmės nuo kažko visiškai priklausyti. Tačiau Kṛṣṇa mumis pasirūpina tiek, kiek mes Jam atsiduodame ir Juo pasikliauname. Kṛṣṇa sako „Bhagavad-gitoje“ 4.11:

ye yathā māṁ prapadyante
tāṁs tathaiva bhajāmy aham
mama vartmānuvartante
manuṣyāḥ pārtha sarvaśaḥ

„Kaip žmogus Man atsiduoda, taip Aš jam ir atlyginu. Kiekvienas visais atžvilgiais eina Mano keliu, o Prthos sūnau.“

Dažnai atsiduoti trukdo baimė, kad negausime to, kas žadėta, arba liksime be nieko. Tačiau Kṛṣṇa sako: nesibaimink (mā śucaḥ). Daugybė žmonių tiki į Dievą ir vienaip ar kitaip Jį garbina. Tačiau, kai Kṛṣṇa sako, “atiduok viską Man” arba “daryk viską dėl Manęs”, jie nepasitiki Kṛṣṇos galia, nes niekas iš tiesų nepasitiki likimu. Niekas nenori likti apgautas. Tačiau tokie žmonės pergyvena dėl materijos, kurią anksčiau ar vėliau iš jų atims. Jie bijo atsiduoti, nes bijo prarasti materiją, supančią juos kaip nuosavybė, vaikai, žmona, vyras ir t.t., bet jie nesupranta, kad prisirišdami prie laikino ir bijodami tai prarasti, negauna to, kas amžina - tai yra Dievo karalystės. Bijodami būti apgauti dėl materialių dalykų, jie lieka šių materialių dalykų apgauti. Kṛṣṇa sako mā śucaḥ. Jis nesako: „atsidavęs Man, tu išsaugosi tą pačią padėtį“. Jis sako: „atsidavęs Man, tu pasieksi aukščiausią padėtį.“

Prabhupada sako, jog atsidavimas yra:

·        tvirtas tikėjimas tuo, kad kur ir kaip atsidavusi siela begyventų, Kṛṣṇa visuomet ją apsaugos. Ji niekuomet nėra viena ar be globos.

·        atsidavimo tarnystėje atsidavimas reiškia įsitikinimą. Atsidavęs galvoja:
avaśya rakṣibe kṛṣṇa viśvāsa pālana” - “Kṛṣṇa iš tiesų mane apgins ir padės man sėkmingai atlikti atsidavimo tarnystę.”

·        atsidavimas reiškia atsiminti, kad tavo veikla ir troškimai nėra nepriklausomi. Atsidavęs yra visiškai priklausomas nuo Kṛṣṇos. Jis veikia ir galvoja taip kaip Kṛṣṇa nori.

·        atsidavimas reiškia pilną žinojimą.

·        atsiduoti reiškia kreiptis į kažką, kai jūsų intelektas nieko nebereiškia.

·        atsiduoti reiškia, kad žmogus užbaigė visus savo materialius reikalus. Daugiau nieko. Jokių reikalų. Tai vadinama niṣkiñcana.

·        atsidavimas reiškia premos pradžią. Kol aš nemyliu jūsų, kodėl aš turėčiau jums atsiduoti. Todėl atsidavimas yra meilės pradžia.

·        atsiduoti reiškia, kad jūs atliekate Ego savižudybę Kṛṣṇos akivaizdoje.

·        atsidavimas reiškia pilną tikėjimą, kad tai, ką pasakė Kṛṣṇa yra teisinga.

·        “Kṛṣṇa, dabar aš Tau atsidaviau. Jei tu nori, gali mane apsaugoti. Jei Tu nori, gali mane nužudyti. Daryk ką nori.”

śaranāgatī - atsidavimo požymiai

Apie tai, kad žmogus atsidavė Kṛṣṇai galima spręsti pagal tam tikrus požymius. Gali ateiti bet kas ir sakyti, jog “aš atsidaviau Dievui”, arba “aš myliu Dievą”, bet ar taip yra? Atsidavimas turi matytis iš jo veiklos, elgesio. Atsidavimo požymiai aprašyti „Hari Bhakti Vilasoje“ (11.676):

ānukūlyasya saṅkalpaḥ

prātikūlyasya varjanam

rakṣiṣyatīti viśvāso

goptṛtve varanaṁ tathā

ātma-nikṣepa-kārpaṇye

ṣaḍ-vidhā śaraṇāgatiḥ

1.      ānukūlyasya saṅkalpaḥ. Priimti tai, kas palanku atsidavimo tarnystei. Tai reguliuojamos atsidavimo tarnystės taisyklės, bendravimas su bhaktais ir kt. Iš visų dalykų, kurie palankūs atsidavimo tarnystei, pati palankiausia yra harināma saṅkīrtana – bendras šventų vardų giedojimas. Apie tai kalba Śrī Caitanya Mahāprabhu savo „Śikṣāṣṭakos“ pirmame posme:

ceto-darpaṇa-mārjanaṁ bhava-mahā-dāvāgni-nirvāpaṇaṁ
śreyaḥ-kairava-candrikā-vitaraṇaṁ vidyā-vadhū-jīvanam
ānandāmbudhi-vardhanaṁ prati-padaṁ pūrṇāmṛtāsvādanaṁ
sarvātma-snapanaṁ paraṁ vijayate śrī-kṛṣṇa-saṅkīrtanam

„Šlovė Śrī Kṛṣṇos saṅkīrtanai, kuri nuvalo dulkes, per ilgus metus susikaupusias ant širdies veidrodžio, ir užgesina materialios egzistencijos gaisrą. Śrī Kṛṣṇa Saṅkīrtana – mėnulis, kurio spinduliai leidžia atskleisti baltam, visų gyvų esybių geros sėkmės lotosui. Jis —transcendentinės žinios, kuri lyginama su žmona, gyvastis, nuolat išplečianti transcendentinės palaimos vandenyną ir leidžianti kiekvieną akimirką iki galo patirti nektaro skonį. Śrī Kṛṣṇa Saṅkīrtana visiškai apvalo sielą nuo materijos nešvarumų ir suteikia jai atgaivą.“

2.      prātikūlyasya varjanam. Atmesti tai, kas nepalanku atsidavimo tarnystei. Tai vadinama atsižadėjimu. Bhaktas neturėtų siekti nereikalingų materialių dalykų, sukeliančių nuosavybės jausmą. Bhaktas gerai supranta, kad viskas priklauso Kṛṣṇai, todėl nieko netrokšta naudoti sau, tik Kṛṣṇos tarnystei. Jis nenori bendrauti su materialistais, ir nieko iš jų nesiekia. Jis tenori visiems duoti Kṛṣṇos sąmonę.

3.      rakṣiṣyatīti viśvāso. Jausti Kṛṣṇos globą ir apsaugą visomis gyvenimo aplinkybėmis. Niekas kitas negali apsaugoti bhakto. Tai yra vadinama tikėjimu. Jis skiriasi nuo impersonalisto tikėjimo, kuris siekia susilieti su brahmano švytėjimu. Atsidavęs visuomet siekia išlikti Kṛṣṇos tarnas. Tokiu būdu Kṛṣṇa parodo jam savo malonę ir apsaugo atsidavusį nuo visų pavojų, sutinkamų atsidavimo tarnystės kelyje.

4.      goptṛtve varanaṁ. Laikyti Viešpatį kaip savo šeimininku, vadovu bei aukščiausiu globėju. Bhaktas neturėtų galvoti, kad juo rūpinasi ar išlaiko koks nors pusdievis. Jis turi pasikliauti tik Kṛṣṇa, laikydamas Jį savo vieninteliu globėju. Atsidavęs turi būti tvirtai įsitikinęs, kad visuose trijuose pasauliuose jis neturi kito gynėjo išskyrus Kṛṣṇą.

5.      ātma-nikṣepa. Visiškas savęs atidavimas (pažodžiui: sviesti save Viešpačiui po kojomis, išsižadėti savo savarankiškumo). Tai reiškia, kad atsidavęs negalvoja, kad jo veiksmai ir troškimai yra nepriklausomi. Atsidavęs visiškai priklauso nuo Kṛṣṇos ir veikia bei mąsto taip, kaip Kṛṣṇa nori.

6.      kārpaṇye. Nuolankumas. Kṛṣṇa yra kiekvieno širdyje ir iš Jo išeina žinojimas bei neišmanymas. Savo atsidavusiajam Kṛṣṇa suteikia visišką žinojimą, kurio pagalba atsidavęs gali suprasti Kṛṣṇą. Todėl atsidavęs supranta, kad nuo jo niekas nepriklauso. Tai yra savo menkumo supratimas. Savo menkumo suvokimas nėra savęs niekinimas, naikinantis asmenybę ir gebėjimą atlikti kažką pozityvaus. Menkumo suvokimas reiškia supratimą, kad esu per menkas atlikti tai, ką turiu padaryti. Todėl man reikalinga pagalba ir man reikalinga malonė.

Klausimai:

1.      Kokia visų ritualų ir taisyklių paskirtis?

2.      Kokios trys savęs įteikimo Kṛṣṇai pakopos?

3.      Į kokius du tipus skiriama ātma nivedana?

4.      Kodėl reikia atsiduoti Kṛṣṇai?

5.      Kodėl visko reikia prašyti pas Kṛṣṇą, jei pusdieviai taip pat gali išpildyti materialius troškimus?

6.      Kokios žmonių kategorijos neatsiduoda Kṛṣṇai?

7.      Kokie dalykai trukdo atsiduoti Kṛṣṇai?

8.      Kokie yra šeši atsidavimo Kṛṣṇai požymiai?