Vartotojas

 

Slaptažodis

 
Pamišote slaptažodi? Registracija  
   
 

     Brangus “Bhakti kursai” svetainės lankytojai.
Priešais jūs unikali galimybė pasinerti į žinių vandenyną kuris vadinasi “Vedos”.

Plačiau >>

 

     Norime išreikšti didžiulę padėką "Bhakti kursai" vardu Sauliui Domarkui (Shatakula prabhu) už surinkta ir puikiai susisteminta kursų mokomąją medžiagą.

 

     Filosofija yra iš graikų kalbos kilęs žodis, reiškiantis „išminties meilę“. Teorinė filosofija šiuo atveju atspindi žinių siekimą, o iš to kylantis sąmoningas gėrio troškimas vadinamas praktine filosofija.... Plačiau>>

 
 
2010-05-22 KṚṢṆA - aukščiausias dievo asmuo

     Avatāra reiškia tas, kuris nužengia. Viešpats nužengia į materialų pasaulį dėka Savo nepriežastinės malonės.
Viešpaties nužengimo tikslai:
išlaisvinti doruosius,
sunaikinti piktadarius,
atkurti religijos principus.
Visos Aukščiausiojo avatāros ateina savo pirminiu dvasiniu pavidalu ir neįgyja materialaus kūno. Jie turi visas Dievo galias ir nepavaldūs materialiai iliuzijai.
Visos Viešpaties inkarnacijos yra aprašytos šventraščiuose, todėl niekas negali vadintis avatāra, jei jo vardas nepaminėtas śāstrose.
Viešpats Kṛṣṇa vadinamas avatārī – „tas, iš kurio kyla visos inkarnacijos“. Jis vienintelis turi tokį titulą, nes iš Jo kyla visos ekspansijos.
Yra šešių tipų Kṛṣṇos avatāros:
Viṣṇu inkarnacijos (puruṣa-avatāros),
žaidimų inkarnacijos (līla-avatāros),
inkarnacijos, kurios kontroliuoja gamtos gunas (guṇa-avatāros),
Manu inkarnacijos (manvantara-avatāros),
inkarnacijos skirtingoms epochoms (yuga avatāros)
įgalintų gyvų būtybių inkarnacijos (śaktyāveśa-avatāros)

<< Grižti

 
 
KṚṢṆA - aukščiausias dievo asmuo

     Avatāra reiškia tas, kuris nužengia. Viešpats nužengia į materialų pasaulį dėka Savo nepriežastinės malonės.

Plačiau >>

 
Koks žodžio „filosofija“ atitikmuo Vedinėje kultūroje?

     Išvardinkite tris paplitusias Vedinės filosofijos formos?
Žalinga bhakti praktikai?
Viešpaties Caitanyos filosofijos tiesos?
Kurios reikšmės tinka žodžio „religija“ kilmei paaiškinti?
Kuris religijos apibrėžimas filosofiškai priimtiniausias....
Plačiau>>

 
Vaišnavų sampradajos aspektai

 
Transcendentinis žinojimas

 
Šeši Gosvamiai