Vartotojas

 

Slaptažodis

 
Pamišote slaptažodi? Registracija  
   
 

     Brangus “Bhakti kursai” svetainės lankytojai.
Priešais jūs unikali galimybė pasinerti į žinių vandenyną kuris vadinasi “Vedos”.

Plačiau >>

 

     Norime išreikšti didžiulę padėką "Bhakti kursai" vardu Sauliui Domarkui (Shatakula prabhu) už surinkta ir puikiai susisteminta kursų mokomąją medžiagą.

 

     Filosofija yra iš graikų kalbos kilęs žodis, reiškiantis „išminties meilę“. Teorinė filosofija šiuo atveju atspindi žinių siekimą, o iš to kylantis sąmoningas gėrio troškimas vadinamas praktine filosofija.... Plačiau>>

 
 
2010-05-22 Kreipimasis į lankytojus

     Brangus “Bhakti kursai” svetainės lankytojai.
Priešais jūs unikali galimybė pasinerti į žinių vandenyną kuris vadinasi “Vedos”.
Vedos reiškia žinios. Pirminės žinios yra Vedų literatūroje. Vedos yra apauruseya - nesukurtos žmogaus.
Visos gyvosios būtybės turi bent keturis trūkumus:
1. karavāpātava – juslių netobulumas. Visos mūsų juslės, net jei jos funkcionuoja ir teisingai, sąlyginai neiškreipdamos informacijos, visuomet gali priimti tik tam tikrą dalį informacijos, tam tikrą šviesos spektrą ar garsų ruožą.
2. vipralipsā – noras arba polinkis apgaudinėti. Net jei atsirastų žmogus, kuris teigtų, kad neapgaudinėja kitų, tai būtų įrodymas, jog jis vienas iš didžiausių melagių.
3. bhrama – tendencija klysti arba iliuzija. Tai tendencija vienus objektus palaikyti kitais.
4. pramāda – nedėmesingumas. Net kai juslės priima kažkokią informaciją, nepavyksta dėmesio išlaikyti ilgai, todėl informaciją praleidžiame arba darome klaidas.

Vedos lyginamos su kalpa vrikša - troškimų medžiu, kadangi jose yra visa tai, kas įmanoma pažinti. Vedose aprašyti tiek žemiški žmogaus poreikiai, tiek dvasinė realizacija.

Šie Bhakti kursai skirti žmonėms kurie nori
praplėsti savo pasaulėžiūrą, pagilinti gyvenimo kokybę.

Tie kurie myli filosofiją taps išmintingesni.
Tie kurie eina dvasiniu keliu (ne svarbu kokiai religinei konfesijai ji priklauso) atras čia žinių lobyną apie Dievą ,savąjį “aš” apie dvasinės praktikos subtilybes.

Nors šis projektas nėra tobulas vis dėl to mes tikimės kad nuoširdus tiesos ieškotojai atrás čia ne mažai perlų.
Kaip sakė didysis šventasis Bhaktivedanta Svami Prabhupada ,pristatydamas Vedų literatūros vertimus ir komentarus plačiai publikai:
“Transcendentiniai kuriniai,kurių puslapiuose gausu pasakojimų, aukštinančių transcendentinius neribotojo Viešpaties vardus, šlovę, pavidalus, žaidimus ir t.t. Transcendentiniai jų žodžiai skirti sukelti perversmą paklydusios ir dora praradusios civilizacijos gyvenime. Tokiu transcendentiniu kurinių net kada jie ir netobulos formos, klausosi, juos gieda ir pripažįsta tyri bei nepriekaištingai dori žmonės.”

Kursai pilni įvairios informacijos, paskirstyti į skirtingas temas. Po kiekvienos temos laukia nesudėtingas testas, atsakus į testo klausymus jums bus prieinama sekančios temos medžiaga.

“Bhakti kursai” bus reguliariai papildomi nauja mokomąja medžiaga ir testais.

Šis kursas jokiu būdu ne gali atstoti kursų ir seminarų kurie vyksta gyvai ir jeigu jūs turite galimybę lankyti šios kursus gyvai, kitų besidominančių Vedomis ir Bhakti Yoga žmonių bendrijoje įgysite labai vertinga neįkainuojama patirtį.

Linkime jums nuostabių nuotykių savęs pažinimo kelyje.

Projekto “Bhakti kursai” iniciatyvine grupė.

<< Grižti

 
 
KṚṢṆA - aukščiausias dievo asmuo

     Avatāra reiškia tas, kuris nužengia. Viešpats nužengia į materialų pasaulį dėka Savo nepriežastinės malonės.

Plačiau >>

 
Koks žodžio „filosofija“ atitikmuo Vedinėje kultūroje?

     Išvardinkite tris paplitusias Vedinės filosofijos formos?
Žalinga bhakti praktikai?
Viešpaties Caitanyos filosofijos tiesos?
Kurios reikšmės tinka žodžio „religija“ kilmei paaiškinti?
Kuris religijos apibrėžimas filosofiškai priimtiniausias....
Plačiau>>

 
Vaišnavų sampradajos aspektai

 
Transcendentinis žinojimas

 
Šeši Gosvamiai